Telewizja winna zadłużeniom?

8 grudnia 2008 • Etyka Dziennikarska • by

Schweizer Journalist, 10+ 11 2008

Lisa Goerge z nowojorskiego Hunter College jest przekonana, że programy telewizyjne i reklamy są przyczyną zadłużenie wielu amerykańskich rodzin.

Aby udowodnić swoja tezę, Lisa George uznała za konieczne sięgnąć po dane z lat 50., które posłużyły jej do opracowania kompletnego i łatwego w zrozumieniu porównania dekady z telewizją i bez niej. Wyniki, które uzyskała, robią wrażenie – wskazują one na związek pomiędzy amerykańskim zadłużeniem a telewizją.

Jednakże, jak podkreśliła, jej projekt, który zaprezentowała wstępnie na warsztacie poświęconym ekonomice mediów na Uniwersytecie w Zurychu, nie został jeszcze ukończony. Zatem ocenianie współzależności może być trudne. No cóż, kilkoro dzieci mniej może urodzić się podczas „strajku bocianów”, co przecież nie dowodzi tego, że bociany przynoszą na świat dzieci…
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend