Wolność mediów i odpowiedzialność nie są dane raz na zawsze

24 stycznia 2013 • Ekonomika Mediów, Etyka Dziennikarska • by

Stephan Russ-Mohl dokonuje przeglądu współczesnych tendencji w zakresie odpowiedzialności mediów.

Dyrektor EJO Stephan Russ-Mohl został zaproszony przez redakcję „Central European Journal of Communication” do udzielenia wywiadu do jesiennego numeru rocznika 2012, którego zawartość została właśnie udostępniona online.

Główne wątki tej rozmowy to kwestie związane z współczesnymi tendencjami w zakresie odpowiedzialności mediów, przede wszystkim w kontekście rozwoju nowych technologii komunikowania. To przede wszystkim Internet sprawił bowiem, że pojawiły się nowe narzędzia służące zwiększaniu odpowiedzialności mediów. Równocześnie, zwiększyła się potencjalnie widoczność narzędzi tradycyjnych, które uzyskały w ten sposób nowe impulsy dla swego rozwoju. Nie oznacza to jednak, iż procesy wspierania odpowiedzialności mediów wchodzą automatycznie na wyższy poziom zaawansowania. Wciąż bowiem bardzo wiele zależy od woli środowisk w ten proces zaangażowanych, przede wszystkim dziennikarzy i zarządzających mediami.

Niemiecki badacz pracujący w Lugano dokonuje również przeglądu nowych inicjatyw wspierających odpowiedzialność mediów w Szwajcarii. Zauważa w tym kontekście przede wszystkim rozwój blogów poświęconych działalności mediów oraz działania z zakresu crowdsourcingu, podejmowane przez szwajcarskie media. Zwraca też uwagę na inicjatywy podejmowane przez środowiska akademickie oraz emerytowanych dziennikarzy.

Dalszy rozwój instrumentów odpowiedzialności mediów zależy zdaniem Stephana Russ-Mohla od ich widoczności w środowisku mediów, jak również przepływu „dobrych praktyk” pomiędzy organizacjami medialnymi oraz w wymiarze ponadnarodowym. Nie bez znaczenia są tu oczywiście czynniki natury ekonomicznej. Zdecydowanie trudniej jest o implementację poszczególnych narzędzi oraz ogólne zainteresowanie zagadnieniem odpowiedzialności mediów w sytuacji, gdy działają one pod dużą presją ekonomiczną. Nie zmienia to jego zdaniem faktu, iż odpowiedzialność mediów to wartość, o którą należy współcześnie zabiegać.

Cały wywiad dostępny jest tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , ,

Send this to a friend