Większa różnorodność – wynik koncentracji mediów?

13 kwietnia 2008 • Ekonomika Mediów • by

Schweizer Journalist 02+03/2008 str.78

Wyniki badań zaprezentowane przez Lisę George, ekonomistkę z Hunter College w Nowym Jorku, okazały się całkowitym zaskoczeniem. W swoim badaniu nad wpływem koncentracji własności na zróżnicowanie produktu, jak również na wybór tematów dziennikarskich, w przeciwieństwie do powszechnie głoszonych opinii, George odkryła, że wzrost różnorodności gatunków dziennikarskich jest wynikiem łączenia się mediów. Autorka  uwypukliła fakt, że dzieje się tak dlatego, że domy medialne zmierzają do wprowadzenie istotnych zmian w przejętych przez siebie publikacjach poprzez oferowanie nowej zawartości, poszukiwanie nowej grupy czytelników i przede wszystkim poprzez upewnienie się, że nowo nabyta gazeta jest raczej uzupełnieniem istniejącej już na rynku oferty niż jej powielaniem.

George twierdzi, że w wyniku prowadzenia takiej strategii, owe domy przyczyniają się do tworzenia większej różnorodności dziennikarskiej. Polityka medialna, której celem jest utrzymanie jak największej liczby gazet i firm medialnych nie zawsze leży w interesie czytelników. Mimo, że brzmi to przekonywująco z ekonomicznego punktu widzenia, badanie dokonane przez amerykańską ekonomistkę nie mówi o innym bardzo istotnym elemencie, mianowicie o różnorodności opinii. W szczególności w przypadkach, w których ma to wpływ na interesy właścicieli mediów. Jeśli owi właściciele kierują się politycznymi ambicjami i ubiegają się o najważniejsze stanowiska państwowe – jak w przypadku włoskiego premiera Silvio Berlusconiego –  czy właściciele, którzy uznają, że egzystencja ich wydawnictwa jest zagrożona – jak wtedy, gdy niemieckie wydawnictwo Springer ingerowało w toczącą się w kraju debatę nt. płacy minimalnej – to ta różnorodność opinii może zamienić się w coś zgoła przeciwnego – „niezależne newsroomy” w akcie samocenzury przekształcają się w wewnętrzne filie wydziałów PR…
Lisa George: What’s fit to print: The effect of ownership concentration on product variety in daily newspaper markets, w: Information Economics and Policy, 19 (2007), str. 285-303.
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend