PR i dziennikarstwo w koncepcji zarządzania uwagą (attention economy)*

14 października 2007 • Ekonomika Mediów • by

EJO – BADANIE
Pod koniec lat 70 Barbara Baerns postawiła jedno z najważniejszych pytań w nauce o komunikowaniu. Od tego czasu dyskusja między specjalistami nieustannie trwa: jak efektywnie Public Relations wpływa na dziennikarstwo? Jakiego (po) równania najlepiej użyć by opisać zależność pomiędzy Public Relations a dziennikarstwem?

W: Raupp, Juliana/ Klewes, Joachim (publisher) (2004): Quo vadis Public Relations? Auf dem Weg zum Kommunikationsmanagement: Bestandesaufnahme und Entwicklungen, Festschrift für Barbara Baerns,Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, str. 52-65

*Koncepcja zarządzania uwagą (attention economy), która koncentrując się na zagadnieniu współcześnie rzadkiego zasobu, jakim jest uwaga, dostarcza ciekawych obserwacji zarówno dla potrzeb komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, jak i z punktu widzenia zarządzania wiedzą i informacją w firmie.
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend