Europa Środkowo-Wschodnia: Badania porównawcze nad mediami Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

10 października 2008 • Ekonomika Mediów, Polityka Medialna • by

Comparing Media Systems in Central Europe: Between Commercialization and Politicization, 2008*

ANALIZA

Celem niniejszego opracowania jest ilościowa analiza porównawcza najważniejszych badań nad systemami medialnymi w Europie Środkowo-Wschodniej dokonanych w latach 90. Autor, Andrej Skolkay, posługując się koncepcją trzech modeli mediów i polityki Daniela Hallina i Paolo Manciniego, pisze, że o ile cechy modelu spolaryzowanego pluralizmu (modelu śródziemnomorskiego) można było odnaleźć w mediach krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 90., o tyle obecnie owe systemy mają więcej cech modelu liberalnego (modelu anglosaskiego) wymieszanego z modelem spolaryzowanego pluralizmu.

*Comparing Media Systems: Between Commercialization and Politicization w B. Dobek-Ostrowska i M. Głowacki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2008.
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend