Ekonomika a jakość dziennikarska

10 grudnia 2007 • Ekonomika Mediów • by

Studies In Communication Science 6/2, 2006, str. 189-208

EJO-RESEARCH
W badaniu posłużono się perspektywą teorii racjonalnego wyboru. Dotychczas bardzo rzadko używano jej w pracach analitycznych związanych z dziennikarstwem.

Zarówno ekonomiści, jak i badacze komunikowania nie okazywali zbytniego entuzjazmu dla ekonomiki dziennikarstwa.
Prezentowany artykuł przedstawia m.in. wstępne założenia, na których oparta jest ekonomiczna teoria dziennikarstwa, jak również sposób jej zastosowania do badań nad dziennikarstwem. Badanie oparte jest na case study, którym jest Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie (EJO), szwajcarski projekt non-profit zajmujący się przepływem wyników badań nad dziennikarstwem.

Słowa klucze:
jakość dziennikarska, zachowanie dziennikarzy, infrastruktura dziennikarska, teoria ekonomiczna, teoria racjonalnego wyboru
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend