Standardy kształcenia dziennikarzy w Polsce

3 sierpnia 2010 • Dziennikarstwo Branżowe • by

Zespół badaczy z Rzeszowa prowadzi badanie polskiego systemu kształcenia dziennikarzy

Zagadnienia związane z kształceniem przyszłych dziennikarzy to częsty temat dyskusji, również polemik, środowisk zarówno polskich medioznawców, jak i samych przedstawicieli tego zawodu. Dyskusje te nierzadko pozbawione są teoretycznej oraz empirycznej podbudowy, o czym dość łatwo przekonać się, uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach naukowych oraz branżowych.

Naprzeciw potrzebie dyskusji na ten temat, opartej na faktach oraz usystematyzowanych danych, wyszedł zespół badaczy z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który realizuje projekt pod nazwą „Kształcenie Dziennikarzy w Polsce. Nowe Potrzeby – Nowe Standardy”.

Celem projektu jest, wedle założeń jego wykonawców, „wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie polskiego systemu kształcenia dziennikarzy”, przede wszystkim w kontekście bieżących przekształceń mediów masowych. Ma to, w dalszej perspektywie, wspomóc stworzenie nowego modelu kształcenia dziennikarzy w Polsce, w większym stopniu odpowiadającego potrzebom krajowego i europejskiego rynku mediów.

Zespół polski, kierowany przez Sławomira Gawrońskiego, współpracuje w trakcie realizacji projektu z norweską uczelnią Oslo University College, która (w kooperacji z innymi badaczami ze Skandynawii) realizowała podobny projekt w roku 2005 (raport z badań skandynawskich dostępny tutaj)

W ramach projektu zrealizowano już ogólnopolskie badania studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzącej zajęcia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Miały one prowadzić do zebrania opinii obu grup respondentów na temat obecnego systemu oraz jakości kształcenia na kierunkach dziennikarskich oraz zbadania ich oczekiwań i propozycji w tym zakresie.

Zakończenie projektu planowane jest na listopad 2010 roku. Wyniki już przeprowadzonych badań dostępne są tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , ,

Send this to a friend