Okiem naczelnych. Prasa regionalna z perspektywy jej (byłych) redaktorów

22 listopada 2023 • Dziennikarstwo Branżowe, Najpopularniejsze • by

Losy prasy regionalnej to bez wątpienia jeden z ciekawszych wątków związanych z rozwojem polskich mediów w XXI wieku. Zagadnienia te doczekały się  bardzo oryginalnego i nowatorskiego opracowania, w postaci wywiadów przeprowadzonych z byłymi redaktorami poszczególnych gazet. Książka autorstwa Adama Szynola, redaktora strony EJO i pracownika Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, jest już dostępna dla czytelników.

To unikatowa monografia medioznawcza, której trzonem są wywiady przeprowadzone z redaktorami naczelnymi dzienników regionalnych. Od przejęcia 20 tytułów Polska Press Grupy przez Orlen to pierwsza taka publikacja, która w analitycznej formie próbuje z jednej strony zdiagnozować najważniejsze problemy, z którymi borykały się dzienniki regionalne w ostatnich latach, a z drugiej skatalogować wyzwania, przed jakimi stanęły redakcje po zmianie właściciela. Jeden z byłych naczelnych przejęcie przez spółkę skarbu państwa skwitował w redakcji krótko: „musicie mieć świadomość, że to koniec wolnej prasy”.

Aspekt związku pomiędzy realiami funkcjonowania prasy regionalnej i ogólną sytuacją w zakresie wolności mediów podkreśliła w swojej recenzji wydawniczej Paulina Olechowska. Zauważyła ona, że: „Analiza badawcza dr hab. Adama Szynola jest jednym ze sposobów wspierania edukacji medialnej, postrzegania mediów w kategoriach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i państwa demokratycznego, które nie są w stanie funkcjonować bez wolnych i niezależnych mediów, szczególnie na tak newralgicznych poziomach – regionalnym i lokalnym. Nie mam wątpliwości, że przedłożone do oceny opracowanie będzie ważną pozycją w bibliotece medioznawczych studiów w obszarze polityzacji mediów oraz współczesnych badań nad mediami regionalnymi i lokalnymi”.

Oczywiście, trudno jest historię prasy regionalnej w Polsce zamykać w perspektywie wyłącznie ostatnich lat, dlatego też publikacja Adama Szynola porusza dużo szersze spektrum wydarzeń – od czasów intensywnych zmian własnościowych początku lat 90. (po likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch), poprzez późniejszy duopol (Orkla – Passauer), po czasy faktycznego monopolu Polska Press i sprzedaży aktywów niemieckiego wydawcy na rzecz Orlenu.

Unikatowy charakter przeprowadzonych podczas przygotowania publikacji badań podkreśla w swojej recenzji Jolanta Kępa-Mętrak, zauważając, że: „Zebranie wypowiedzi byłych (i jednego aktualnego) redaktorów naczelnych większości gazet regionalnych w Polsce było przedsięwzięciem, którego – jak słusznie zauważa A. Szynol – nie da się powtórzyć. Ich spostrzeżenia, refleksje, czasem żale, ale i wskazówki oraz prognozy dotyczące przyszłości, są cenne zarówno dla medioznawców, jak i praktyków mediów, nie tylko obecnych i przyszłych redaktorów naczelnych, ale też obecnych i przyszłych dziennikarzy”.

Informacje wydawnicze na temat książki Adama Szynola  (Wydawnictwo Atut) znaleźć można tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

*****

Adam Szynol – jest doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Od 2006 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie kieruje tam Zakładem Dziennikarstwa. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się media regionalne i lokalne, ale zajmuje się również trendami, którym podlegają media w kraju i za granicą. Przed rozpoczęciem pracy naukowej przez blisko dekadę pracował w mediach, które dziś obserwuje, analizuje i opisuje w swoich publikacjach. Adam Szynol jest autorem monografii zatytułowanej „Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w latach 1989-2003” i współredaktorem książki poświęconej cyfryzacji mediów pt. „Media and journalism in the digital era”. Opublikował również kilkadziesiąt artykułów w monografiach i renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w „Zeszytach Prasoznawczych” „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych”, „Studiach Medioznawczych” czy „European Journal of Communication”.

Zdjęcie: krzysztofzaleski.com/

 

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , ,

Send this to a friend