O kształtowaniu krajobrazu mediów i różnorodności dziennikarstwa

19 lipca 2011 • Dziennikarstwo Branżowe • by

Ponad stu medioznawców, reprezentujących kilkadziesiąt ośrodków naukowych, dyskutowało w Pampelunie o stanie obecnym i przyszłości dziennikarstwa na świecie.

W ciągu dwóch dni (4-5 lipca) konferencji pt „Diversity of Journalism(s)” odbyło się 20 paneli dyskusyjnych, 3 sesje plenarne oraz debata z udziałem wydawców czasopism, poświęconych mediom. Organizatorami konferencji były: sekcja badań nad dziennikarstwem ECREA (European Communication Research and Education Association) oraz Uniwersytet w Nawarze .

Jednym z gości konferencji był Aiden White, wieloletni sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. W wystąpieniu na temat zmieniającego się krajobrazu mediów White podkreślał, że ich obecny kształt w niewielkim stopniu przypomina media, jakie znaliśmy wcześniej. Do najważniejszych problemów należy obecnie odpowiedzialność mediów i ich pracowników wobec publiczności – mówił White. Kryzys dziennikarstwa wynika jego zdaniem m.in. z populizmu politycznego i braku wspólnych regulacji prawnych w Unii Europejskiej. Wartością samą w sobie pozostaje wolność wyrażania opinii, która jednak została w ostatnim czasie mocno ograniczona.

Panele tematyczne poświęcone były m.in. związkom dziennikarstwa z polityką i ekonomią, konwergencji mediów, praktyce i standardom dziennikarskim w różnych krajach i regionach, jak również przyszłości zawodu i badaniom mediów. Referenci prezentowali wyniki zarówno przekrojowych prac naukowych, jak i studiów pojedynczych przypadków. Różnorodny był również zakres wykorzystanych w nich metod badawczych. Organizatorzy konferencji zadbali, by sesje przebiegały sprawnie i zgodnie z planem. Był więc czas na prezentację referatów, jak i na dyskusję z udziałem publiczności.

Polskę w Pampelunie reprezentowało troje medioznawców. Agnieszka Stępińska i Szymon Ossowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu mówili o standardach i wartościach w polskim dziennikarstwie 20 lat po transformacji politycznej. Adam Szynol z Uniwersytetu Wrocławskiego natomiast scharakteryzował trzy różne strategie biznesowe zagranicznych spółek, inwestujących w polską prasę regionalną.

Pierwszy dzień obrad zamknęło wystąpienie prof. Maxwella McCombsa, z Uniwersytetu Teksańskiego. Amerykański badacz podkreślał coraz silniejszą obecność nowych mediów i ich rosnącą rolę w codziennym życiu. Mnogość kanałów medialnych wpłynęła istotnie na wzrost dynamiki dostępu do informacji. McCombs przytoczył również wyniki kilku najważniejszych badań, przeprowadzonych w oparciu o metodę agenda setting.

Drugi dzień należał przede wszystkim do wydawców specjalistycznych czasopism naukowych. Dla medioznawców była to okazja nie tylko do bliższego poznania tych tytułów, ale przede wszystkim do dokładniejszego zapoznania się z kryteriami publikowania w nich wyników badań naukowych. Dzięki temu spotkaniu wydawcy mogli bezpośrednio zetknąć się z autorami publikowanych artykułów i wysłuchać ich uwag.

Większość wystąpień konferencyjnych zostało zamieszczonych na płycie CD-ROM (z numerem ISBN) i jest dostępna pod adresem: http://www.journalismstudies.eu/pamplona2011/

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , , , , , ,

Send this to a friend