EJO wyrusza na zachód

16 kwietnia 2013 • Dziennikarstwo Branżowe • by

Projekt Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie (EJO) po raz kolejny rozrasta się. Od kwietnia, odpowiedzialność za stronę w języku angielskim jest dzielona pomiędzy naszego nowego partnera, Reuters Institute for the Study of Journalism (Uniwersytet Oksfordzki), oraz Uniwersytet w Lugano, gdzie projekt EJO został powołany do życia w roku 2004.

Ta nowa współpraca pomoże projektowi EJO zwiększyć swoją widoczność w świecie anglosaskim, równocześnie wspierając promocję jego działań mające na celu badanie kultur dziennikarskich w Europie Wschodniej i na Bałkanach. Ta nowa inicjatywa jest  finansowana przez Fundację Roberta Boscha (Stuttgart) oraz Fundację Pressehaus NRZ (z Essen).

Dr. David Levy, Dyrektor Reuters Institute, zauważa: „Patrzę z nadzieją na współpracę z EJO, którą widzę jako budowanie na już przygotowanym gruncie, rozwijanie wspólnych projektów oraz powiększanie międzynarodowego zasięgu i uznania w środowisku badaczy mediów, twórców polityki medialnej oraz praktyków”.

EJO pozyskało również innego partnera w świecie anglosaskim. Współpraca z Szkołą Dziennikarstwa na Uniwersytecie Oregon pozwala nam na zakotwiczenie się również w Nowym Świecie. Profesorowie Peter Laufer i Scott Maier, współpracujący z EJO, będą starali się czynić europejskie wysiłki na rzecz poprawy jakości dziennikarstwa bardziej widocznymi w USA. Będą również pomagać nam w przygotowaniu analiz dotyczących dziennikarstwa amerykańskiego. Obaj badacze spędzili wiele czasu w Europie i czują się „jak w domu” po obu stronach Atlantyku.

Dodatkowo, projekt EJO zyskał także nowego sprzymierzeńca w Szwajcarii. Dzięki grantowi otrzymanemu z Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki (SNSF) Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW) zostanie kolejnym szwajcarskim partnerem EJO. Uwaga ZHAW koncentrować będzie się na badaniu mediów w Szwajcarii, rozpowszechnianiu wyników tych badań w krajach niemieckojęzycznych oraz szkoleniu młodych naukowców, dla poprawienia ich umiejętności związanych z rozpowszechnianiem wyników swoich badań poza kręgiem akademickim. Osobą odpowiedzialną za tę współpracę jest profesor Vinzenz Wyss, ekspert w zakresie zarządzania jakością w dziennikarstwie. Uniwersytet w Lugano otrzymał także dodatkowe środki z SNSF na poprawę widoczności EJO w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter) oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami projektu.

Obecnie projekt EJO to dziesięć stron w językach: angielskim, albańskim, czeskim, łotewskim, polskim, rumuńskim, niemieckim, serbskim, ukraińskim oraz włoskim. Celem naszych działań jest rozwój dziennikarstwa, walka o wolność prasy oraz wspieranie odpowiedzialności mediów w całej Europie. Działamy także na rzecz zwiększenia widoczności medialnej wyników badań akademickich dotyczących mediów i przyszłości dziennikarstwa i uczynienia ich bardziej dostępnymi i równocześnie użytecznymi dla dziennikarzy, menadżerów mediów oraz studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Nowi partnerzy z pewnością pozwolą nam na zwiększenie naszej obecności na forum międzynarodowym, zarówno w Europie Zachodniej, jak również w USA.

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend