Dziennikarze o przyszłości ich zawodu: więcej pracy, mniej wsparcia

2 czerwca 2015 • Dziennikarstwo Branżowe, Najnowsze • by

Dziennikarze są dość mocno przekonani, że ich praca będzie w przyszłości cięższa i pozbawiona instytucjonalnego wsparcia. Tak wynika z badania ankietowego, przeprowadzonego przez Reuters Institute for the Study of Journalism oraz Society of Professional Journalists.

Badani przedstawiciele zawodu widzą przyszłość dość jasno: będą musieli pracować ciężej, angażować się w działania w zakresie budowania marki osobistej oraz wykazywać się przedsiębiorczością, nie mogąc równocześnie liczyć na stabilne zatrudnienie i pracę na etacie. Nie będą mieli także żadnej pewności, że dziennikarstwo to ich zawód na całe życie. Pomimo tego, nie zakładają, że dziennikarstwo będzie dostarczało mniej zawodowej satysfakcji. Nie sądzą też, że będzie ono mniej niezależne. Wciąż widzą tę profesję jako relatywnie stabilny zbiór podstawowych praktyk i technik, niezależnych od typu medium i nie będących egzystencjalnie zagrożonymi.

Opisywane badanie przygotowane zostało w oparciu o dwa źródła danych: członkowie Society of Professional Journalists wypełniali ankietę skierowaną do nich, natomiast pozostali badani dziennikarze z Ameryki Północnej i Europy wyszukiwani byli poprzez strony internetowe dla dziennikarzy oraz media społecznościowe. Ankietę przeprowadzono w okresie pomiędzy październikiem i grudniem 2014 roku. Otrzymano odpowiedzi od 509 osób.

Biorąc pod uwagę sposób doboru próby badawczej, rezultaty badania możemy traktować jako wskazanie na pewne najważniejsze kierunki myślenia dziennikarzy o przyszłości ich zawodu. Respondenci odpowiadali na 20 pytań dotyczących ich pracy, warunków zatrudnienia oraz zawodowej tożsamości. Używano pięciopunktowej skali odpowiedzi, od „całkowicie się nie zgadzam” do „całkowicie się zgadzam”.

Wśród respondentów było 53,2% kobiet oraz 46,8% mężczyzn. Średnio mieli nieco ponad 18 lat doświadczenia w pracy dziennikarskiej.

Ankieta była częścią prowadzonego przez Reuters Institute projektu „Future of Journalistic Work”. Jego celem jest zbadanie, w jaki sposób zmiany w branży mediów i ewolucja praktyk dziennikarskich zmieniają realia pracy i zatrudnienia w zawodzie.

Pełny tekst raportu Journalists’ Perceptions of the Future of Journalistic Work” dostępny jest tutaj

Zdjęcie: Esther Vargas / Flickr CC

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , ,

Send this to a friend