Dziennikarstwo lifestylowe kształtuje wzory konsumpcji

29 stycznia 2013 • Dziennikarstwo Branżowe • by

Pomimo wzrastającej w okresie ostatnich dwudziestu lat popularności, dziennikarstwo lifestylowe jest wciąż, z jakichś powodów, pomijane przez badaczy z kręgów akademickich. Nowe studium, zaprezentowane podczas konferencji „Matters of Journalism: Understanding Professional Challenges and Dilemmas” w Gdańsku, wykorzystuje metodę pogłębionych wywiadów, przeprowadzonych pośród 89 niemieckich i australijskich dziennikarzy lifestylowych, aby odkryć, w jaki sposób kształtują oni sposób wyrażania siebie, tożsamość i wzory konsumpcji czytelników. Dziennikarstwo lifestylowe bywa zwykle definiowane jako medialne relacje odnoszące się do systemów wartości oraz praktyk, które służą kreowaniu oraz nadawaniu znaczenia określonej tożsamości – w kontekście sfery konsumpcji i codziennego życia. W związku z wyzwaniami technologicznymi oraz finansowymi, przed którymi stoi branża dziennikarska, dziennikarstwo lifestylowe ma coraz większe znaczenie społeczne.

Podczas gdy publiczność mediów głównego nurtu ciągle maleje, treści lifestylowe przyciągają nowych odbiorców, co zdaniem wielu jest korzystnym trendem, ponieważ daje szansę na popularyzację wiedzy. Podczas gdy programy telewizyjne tego typu zostały już przeanalizowane pod wieloma kątami, to wciąż niewiele jest wartościowych studiów na temat dziennikarstwa lifestylowego jako takiego. W odpowiedzi na ten brak badań, niemiecko-australijskie studium dostarcza dogłębnej analizy procesu produkcji dziennikarskiej, a dokładnie tego, jak dziennikarze tworzący treści lifestylowe postrzegają przedmiot swoich zainteresowań oraz jaką widzą różnicę między sobą a „tradycyjnymi” dziennikarzami.

Analiza 89 pogłębionych wywiadów z dziennikarzami lifestylowymi z Niemiec i Australii daje wgląd w to, jak postrzegają oni rolę, którą odgrywa ten typ dziennikarstwa. Jak wynika z badania, ich zdaniem dziennikarstwo lifestylowe ma dostarczać rozrywki, relaksu rady (ponieważ newsy tego rodzaju mają charakter informacji użytecznych w życiu codziennym, ang. news-you-can-use) oraz inspiracji. Jego rolą jest też pokazywanie, jak osiągać pozytywne nastawienie do świata i prezentowanie pożądanego stylu życia. Tak postrzegane funkcje dziennikarstwa lifestylowego związane są z przemianami zachodzącymi w nowoczesnym społeczeństwie. Dziennikarze lifestylowi traktują odbiorcę jak konsumenta i oferują mu sposób postępowania i niezbędną poradę. Robią to poprzez podsuwanie mu modeli stylów życia, jak również poprzez poddawanie pomysłów i inspiracji na temat sposobu użytkowania wielu produktów, tak aby konsument wiedział, jak wieść upragniony styl życia, Stąd też często dziennikarstwo lifestylowe bardzo angażuje konsumenta i kształtuje jego tożsamość.

Pomimo tego, że dziennikarze lifestylowi postrzegają swój produkt jako zupełnie odmienny od tego, co tworzą ich odpowiednicy z innych mediów, to postrzegają siebie jako dziennikarzy i pozostają wierni tym samym zasadom dziennikarstwa. Właśnie to odróżnia dziennikarstwo lifestylowe od produkcji lifestylowych programów w szerszym ujęciu. Dziennikarze lifestylowi mają przeważnie ten sam rodzaj dziennikarskiego przeszkolenia co dziennikarze newsowi, często sami kiedyś zajmowali się takim dziennikarstwem, choć zauważalny jest stopniowo proces specjalizacji edukacji w tym zakresie.

Pomimo tego wspólnego rdzenia, który dziennikarze lifestylowi podzielają z dziennikarzami newsowymi, odróżniają się od nich ze względu na skupienie na konsumpcji, autoekspresji oraz nadawaniu znaczenia tożsamościom czytelników.

 

Thomas Hanitzsch, Folker Hanusch. Reporting on leisure: Exploring lifestyle journalists’ professional views. Konferencja “Matters of Journalism: Understanding Professional Challenges and Dilemmas” (Gdańsk, 14-15 września  2012).

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , ,

Send this to a friend