Dziennikarze dla pokoju

19 kwietnia 2010 • Dziennikarstwo Branżowe • by

Współpracująca z Europejskim Obserwatorium Dziennikarskim Marlis Prinzing jest jedną ze współautorek tomu “Peace Journalism, War and Conflict Resolution” [Dziennikarstwo dla pokoju, wojna i rozwiązywanie konfliktów], którego redaktorami są R. L. Keeble, J. Tulloch oraz  F. Zollmann. Jej artykuł, zatytułowany The Peace Counts project: A promoter of real change or mere idealism? [Projekt Peace Counts: wspieranie realnej zmiany czy czysty idealizm?], poświęcony jest niemieckiej inicjatywie pod nazwą Peace Counts. Aktywiści Peace Counts, głównie dziennikarze, działają na rzecz pokoju poprzez przygotowanie wysokiej jakości materiałów dla prasy (reportaże, zdjęcia), dotyczących zagadnień zapobiegania konfliktom zbrojnym na świecie oraz łagodzenia ich niekorzystnych skutków. Marlis Prinzing bada przede wszystkim, czy działania tego typu mogą być skuteczne, czy też są jedynie wyrazem idealistycznego podejścia do świata, reprezentowanego przez działaczy Peace Counts. Cały tekst artykułu (w języku angielskim) dostępny jest tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , ,

Send this to a friend