Dziennikarstwo – co to takiego i jak to działa

9 lutego 2008 • Dziennikarstwo Branżowe • by

Studies in Communication Sciences, nr 3/1, vol., 2003

Książka autorstwa Carlo Sorrentino jest nie tylko przewodnikiem, ale także  refleksją nad znaczeniem dziennikarstwa w społeczeństwie informacyjnym. Książka napisana przez Carlo Sorrentino, profesora teorii komunikowania masowego na Uniwersytecie we Florencji, opisuje rolę dziennikarstwa w społeczeństwie, w którym informacja przybiera coraz bardziej na znaczeniu.

Sorrentino wskazuje, że w dzisiejszych czasach miejsce i forma wymiany informacji zwielokrotniły się. Jaka jest zatem rola dziennikarstwa w tym kontekście? Książka „Il giornalismo – Che cos’e e como funziona”  jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Dodatkowo Sorrentino pokazuje, że zawodowa rola dziennikarza na przestrzeni lat uległa zmianie. Bez wątpienia wraz z rozwojem społeczeństwa postmodernistycznego, dziennikarstwo nabrało nowego znaczenia – jego integracyjna funkcja pozwala budować ludziom nową tożsamość w naszym coraz bardziej złożonym świecie.
Rozważywszy wszystkie zmiany, jakie się pojawiły, Sorrentino zastanawia się również nad tym czy klasyczna definicja „dziennikarza” ma zastosowanie teraz, gdy powstało wiele nowych pokrewnych dziennikarstwu profesji. Ostatnie strony włoskiej publikacji poświęcone są dalszym zmianom w dziennikarstwie, spowodowanym szybkim rozwojem komunikacji i konkurencji. Nowy scenariusz, jaki sugeruje Sorrentino, charakteryzuje się wzrastającą dywersyfikacją i współzależnością mediów. Dziennikarstwo będzie bardziej zorientowane na czytelników, widzów i słuchaczy i inaczej niż w przeszłości, jego rolą nie będzie osądzanie i upraszczanie, ale uczenie tego, jak żyć w coraz bardziej złożonym świecie.
Sorrentino w swojej książce nie tylko zastanawia nad tym, czym będzie dziennikarstwo. Książka jest także przewodnikiem po dziennikarstwie. Wyjaśnia czym jest i jak działa dziennikarstwo, a także jak wygląda praca w newsroomie. Autor idzie dalej i opisuje proces negocjacji, jaki zachodzi pomiędzy trzema głównymi aktorami, grającymi pierwsze skrzypce w dziennikarstwie: źródłem informacji, mediami i publicznością.
Książka Sorrentino, będąca swego rodzaju podręcznikiem, jest zbiorem interesujących danych, które pozwalają na zrozumienie włoskich mediów. Ponadto autor wskazuje na inne źródła, które mogą być pomocne dla czytelników, między innymi, listę ponad 50 włoskich stron internetowych poświęconych dziennikarstwu.
Reasumując, książka jest bardziej refleksją na temat tego, jak się zmienia dziennikarstwo niż podręcznikiem dla początkujących dziennikarzy.
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend