Brytyjska prasa popiera wyjście z Unii Europejskiej

1 czerwca 2016 • Dziennikarstwo Branżowe • by

Większość brytyjskich tytułów prasowych skłania się ku opcji opuszczenia Unii Europejskiej. Na to przynajmniej wskazują wyniki badania z pierwszych dwóch miesięcy kampanii przedreferendalnej.

Na miesiąc przed referendum na temat pozostania lub nie w UE Reuters Institute for the Study of Journalism opublikował częściowe wyniki badania, prowadzonego we współpracy z firmą badawczą PRIME Research, dotyczącego relacjonowania kampanii przedreferendalnej w mediach.

Wyniki dotyczące pierwszych dwóch miesięcy kampanii, opierające się na badaniu materiałów z dwóch dni w każdym tygodniu, wskazują że z 928 artykułów poświęconych referendum 45% popierało opcję wyjścia z UE, a tylko 27% opcję pozostania w UE.

19% artykułów zakwalifikowano do kategorii „mieszane lub niezdecydowane” a w przypadku 9% z nich nie wyrażone zostały żadne opinie.

Zdania na temat Brexitu różnią się zdecydowanie w przypadku poszczególnych mediów. Daily Mail wyróżnia się najbardziej wśród mediów wspierających wyjście z Unii, wtórują mu Daily Express, Daily Star, The Sun oraz The Daily Telegraph. Tytułami najmocniej wspierającymi opcję pozostania w UE są natomiast, w kolejności siły zaangażowania, Daily Mirror, The Guardian oraz Financial Times. Analizowane artykuły z The Times są prezentują niemal równomiernie rozłożone opinie pomiędzy tymi dwoma stanowiskami, z lekką przewagą tekstów popierających Brexit. Wszystkie badane gazety, niezależnie od swojej dominującej opinii, opublikowały także teksty wspierające opcję przeciwną. W najmniejszym stopniu dotyczy to Daily Express i Daily Mirror.

Wstępne wyniki badania pokazują, że średnio w badanym okresie ukazywały się 42 artykuły dziennie poświęcone tematowi referendum. Wśród analizowanych dziewięciu dzienników najwięcej tekstów na ten temat publikowały Daily Mail, The Telegraph oraz The Times. Kolejne na liście były Financial Times, Daily Express, The Guardian i The Sun. Z kolei Daily Mirror i Daily Star publikowały takich tekstów najmniej.

Badacze spojrzeli także na to, jakich argumentów używali autorzy tekstów wspierających opcje wyjścia lub pozostania w UE. Po usunięciu artykułów koncentrujących się na kwestiach osobowych, kampanii jako takiej oraz Brexitowi ogólnie, w pozostałych 765 artykułach przywoływano przede wszystkim argumenty dotyczące: gospodarki/biznesu (33%), suwerenności (29%), migracji (18%), regulacji prawnych (14%) oraz terroryzmu/bezpieczeństwa (6%).

Jeśli chodzi o argumenty używane przez różne media, to nawet biorąc pod uwagę fakt, że The Sun i The Daily Mirror prezentowały odmienne opinie na temat pozostania w UE, to oba tytuły mocno koncentrowały się na argumentach dotyczących suwerenności. Tymczasem wszystkie tytuły z wyższej półki, jak Financial Times, The Guardian, Daily Telegraph oraz The Times, koncentrowały się bardziej na argumentach natury ekonomicznej, w mniejszym stopniu zaś na kwestii suwerenności. Popierające opcję wyjścia Daily Express, Daily Star i Daily Mail koncentrowały się natomiast na kwestii migracji.

Zbadano także, w jaki sposób argumenty używane przez poszczególne redakcje zmieniały się i rozwijały w ciągu pierwszych dwóch miesięcy kampanii. Udział argumentów natury ekonomicznej był wysoki przez cały czas, jednak wzrósł istotnie przede wszystkim po opublikowaniu 21 marca raportu organizacji CBI (zrzeszającej pracodawców i biznes), w którym ostrzegała ona przed ekonomicznymi konsekwencjami Brexitu. Argumenty dotyczące terroryzmu i kwestii bezpieczeństwa, choć relatywnie rzadko używane, nasiliły się po atakach w Brukseli 22 marca.

Pełny raport dotyczący całego okresu od lutego do czerwca opublikowany zostanie we wrześniu.

Cała informacja prasowa (z grafikami) dostępna jest tutaj

Zdjęcie: D Smith / Flickr Creative Commons

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend