Strona EJO w języku hiszpańskim już działa

1 maja 2018 • Bez kategorii • by

Od 1 maja 2018 roku Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie (EJO) wzbogaca się o kolejną stronę internetową, tym razem w języku hiszpańskim. Będzie ona publikowała teksty odnoszące się do najnowszych badań i analiz w zakresie dziennikarstwa, reklamy i mediów. Jej celem jest docieranie do zainteresowanych tymi tematami użytkowników języka hiszpańskiego w Europie, Ameryce Łacińskiej i na całym świecie.

W zgodzie z misją całego EJO hiszpańska wersja strony będzie promowała wymianę wyników badań, pomysłów i wiedzy pomiędzy badaczami mediów i praktykami tej branży, jak również publicznością mediów.

W praktyce oznacza to:

  • Dostarczanie analiz i artykułów dotyczących współczesnego dziennikarstwa i badań nad mediami, publikowanych na własnej stronie internetowej i skierowanych do dziennikarzy, zarządzających mediami, ekspertów w zakresie komunikowania oraz studentów.
  • Bycie platformą edukacyjną ułatwiającą otwartą, międzynarodową wymianę idei pomiędzy badaczami, praktykami, studentami i zainteresowanymi członkami publiczności mediów.
  • Uczestnictwo w porównawczych projektach inicjowanych przez konsorcjum EJO, mających na celu badanie trendów i kierunków rozwoju dziennikarstwa w poszczególnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji oraz dobrych praktyk.

Start strony w języku hiszpańskim oznacza, że liczba wersji językowych strony Obserwatorium wzrasta do 15.

Publikowane teksty odnosić będą się do szerokiego spektrum problemów, z włączeniem zagadnień takich jak etyka dziennikarska, cyfrowe innowacje, zarządzanie mediami i polityczne aspekty działalności mediów.

Działania wersji hiszpańskojęzycznej EJO koordynuje Wydział Komunikowania Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Stało się to możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników i studentów Wydziału, w szczególności zaś zespołu w składzie: Dimitrina Semova, Joaquín Sánchez Herrera, Héctor Fouce, Cristina Peña-Marin oraz Eva Aladro. Specjalne podziękowania należą się także Dziekanowi Wydziału Komunikowania Jorge Clemente.

Zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzania strony oraz kontaktu poprzez e-mail lub nr telefonu: +34 91 394 21 83

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend