Strona EJO po węgiersku!

11 czerwca 2019 • Bez kategorii • by

Oficjalnie rozpoczęła swoje działanie strona EJO w języku węgierskim. Przygotowania trwały już od pewnego czasu, ale teraz możemy ogłosić szczęśliwe zakończenie prac.

Węgry od przynajmniej  kilku lat są w centrum zainteresowania w związku z wydarzeniami politycznymi, które wywarły również olbrzymi wpływ na węgierski system medialny. W związku z tym strona w języku węgierskim realizować ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze publikować będzie po węgiersku artykuły dotyczące europejskich i światowych badań nad dziennikarstwem. Po drugie zaś, co nie mniej ważne, może pomóc w analizowaniu sytuacji na Węgrzech i opisywaniu jej w innych językach, używanych w ramach konsorcjum EJO.

Węgierska strona będzie się koncentrować na problemach związanych z wolnością prasy, nowymi mediami, ekonomiką mediów, polityką medialną, edukacją medialną oraz nowymi trendami takimi jak dziennikarstwo danych.

Strona finansowana jest przez Mérték Media Monitor, węgierską organizację pozarządową zajmującą się problemami polityki medialnej, związaną z Instytutem Komunikowania i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Pécs.

Dr Gábor Polyák pełni rolę kierownika węgierskiej części projektu. Jest adiunktem w Instytucie Komunikowania i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Pécs oraz szefem pionu badań Mértek Média Monitor. Wykłada i prowadzi badania w zakresie regulacji mediów, prawa mediów i nowych technologii, polityki medialnej. Szkoli także nauczycieli edukacji medialnej.

Annamária Torbó jest redaktorką strony w języku węgierskim. Pracuje obecnie jako asystentka naukowa w Instytucie Komunikowania i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Pécs. Jej zainteresowania badawcze obejmują dziennikarstwo międzynarodowe, umiejętności cyfrowe dziennikarzy. Przygotowywana przez nią praca doktorska dotyczy kultury popularnej.

W ostatnim czasie z węgierskim zespołem EJO regularnie współpracuje także Kornélia R. Kiss, badaczka przebywająca na Uniwersytecie Wolnym w Berlinie w ramach programu European Journalism Fellowship.

Strona EJO w języku węgierskim dostępna jest tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend