Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie uruchamia stronę w języku rosyjskim

18 lutego 2016 • Bez kategorii • by

Najnowszą wersją językową strony internetowej EJO jest od tego tygodnia edycja rosyjska. Jej celem jest opisywanie najnowszych wyników badań nad mediami, tendencji rozwojowych i innowacji w mediach rosyjskich. Jej grupa docelowa to osoby posługujące się językiem rosyjskim, nie tylko w samej Rosji.

Uruchomienie nowej strony ma na celu realizację misji EJO, którą jest promocja badań, idei i wymiany wiedzy pomiędzy badaczami i praktykami mediów.

Strona w języku rosyjskim ma informować dziennikarzy mówiących po rosyjsku, środowisko akademickie i studentów o najważniejszych wydarzeniach w mediach europejskich. Dla odmiany, inne wersje językowe strony EJO będą mogły tłumaczyć na swoje języki artykuły dotyczące mediów rosyjskich.

Media w Europie i Stanach Zjednoczonych najczęściej koncentrują się na klimacie politycznym Rosji i związanymi z nim trudnościami dla pracujących tam dziennikarzy. Strona EJO w języku rosyjskim będzie się zajmować tymi kwestiami, równocześnie jednak prezentując szeroki i oparty na badaniach obraz tego, jak pracują zarówno badacze, jak i praktycy mediów w tym kraju.

Ta nowa platforma informacyjna poruszać będzie tematy takie jak wolność prasy, ekonomika mediów, nowe media, technologie komunikacyjne, kultura mediów, komunikacja marketingowa oraz zarządzanie mediami.

Zajmiemy się również zagadnieniami funkcjonowania mediów społecznościowych, dziennikarstwa obywatelskiego czy przejrzystością mediów w Rosji.

Instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie wersji rosyjskojęzycznej, dwunastej z kolei wersji językowej EJO, to Uniwersytet Turiba i Media Institute z Rygi. Projekt sponsorowany jest przez Fundację Roberta Boscha.

Kierownikiem projektu jest dr Ainārs Dimants, badacz mediów oraz wykładowca teorii komunikowania na Uniwersytecie Turiba. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie (1990) i moskiewski korespondent łotewskiego dziennika Diena (1990–1992).

Dr Andrejs Berdņikovs (Андрей Бердников) jest redaktorem strony internetowej. Jest doktorem nauk politycznych (Uniwersytet Łotewski w Rydze). Rosyjski to jego pierwszy język. Zainteresowania naukowe Berdņikovsa koncentrują się wokół kwestii rosyjskiej kultury mediów i informacji, z uwzględnieniem rosyjskojęzycznych mniejszości w krajach bałtyckich.

Evgeniya Boklage współredaguje stronę internetową. Jest badaczką w zakresie komunikowania o zdrowiu i komunikacji naukowej w Instytucie Studiów nad Mediami i Komunikacją Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.  Boklage mówi po rosyjsku i interesuję się naukowo zagadnieniami mediów rosyjskich.

 

Osobą kontaktową dla zainteresowanych jest:

Andrejs Berdņikovs

e-mail: [email protected]

telefon: + 371 29238280

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend